ಬಿರಿಯಾನಿ ಲವರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ | For Biryani Lovers.. KGK Vlogs

20 Просмотры
Издатель
For Mobile Case & Cofee Mug Contact:
Anjaniputra Communications
Mobile Num: 9743282434
Instagram: https://instagram.com/mobile_back_cover_

My previous vlog: https://youtu.be/ZaD6228raOU

My Gaming Channel: https://bit.ly/2IZkwgF

Previous Ride Vlogs: https://bit.ly/2ksYkU3

Restaurant:
Donne Biryani Corner
Kumaraswamy Layout


Camera: https://amzn.to/2UvPJxD
Tripod: https://amzn.to/2LhkxiB

Follow me on:
► Facebook Page: https://www.facebook.com/gagankumarkgk
►Instagram: https://www.instagram.com/gagankumarrr

►For Business Enquiries: kgkgagankumar@gmail.com
Комментариев нет.